Välkommen till
Dirak AB!

AB Dirak är ett väletablerat tillverkande företag inom elmaterielbranschen, beläget i Gnosjöregionen, cirka 2 mil väst om Värnamo.

Vi har funnits i branschen cirka 30 år. Vårt produktsortiment karaktäriseras av högkvalitativa produkter som inom kortast möjligast tid når kund.

Dirak AB har fr.o.m. 2014-01-01 fusionerats med Ed-Wa Plast AB. www.edwa.se

    

  Dirak AB