Tekniska egenskaper

Egenskaper

Provnings-metoder

Enhet

Poly-

styren

Poly- amid

Makro-lon

Glasfylld polyamid

Poly-propen

Densitet

ASTM D 792, DIN 53479 SIS 200307, ISO/R 1183

g/cm3

1,05

1,13

1,02

1,36

0,93

Vattenabsorp-tion, 23°C

ASTM D 570, DIN 53475 SIS 161161, ISO/R 62

% x 10

0,3-0,5

25-30

0,1

1,0

1,1

Kultrycks-hårdhet, 60 s

DIN 53456

Kp/cm2 x10 2

11,5

7

9,5

17

6,5

Draghåll- fasthet

ASTM D 638, DIN 53455, ISO/R 527

Kp/cm2 x10 2

6,5

4

>6

8,5

3,2

Böjbrott-

gräns

ASTM D 790, DIN 53452, SIS 200311, ISO R 178

Kp/cm2 x10 2

9-11

5

9

14

4,5

Formbeständig- hetstemperatur

ASTM D 648,DIN 53461,SIS 161414, ISO/R 75

°C

66-95

80

138

180

55-60

Resistans

ASTM D 257, DIN 53482, IEC Publ 167

ohm

1015

1013

>1015

7,1014

1013

Elektrisk hållfasthet

ASTM D 149, DIN 53481, SIS 200303, IEC Publ 243

kV/mm

>50

12-20

35

26

>50

Beständighet mot kemikalier

Kemikalie

Polystyren

Polyamid

Makrolon

Glasfylld polyamid

Polypropen

Bensin

-

+

+

+

0

Vegetabiliska fetter

0

+

+

+

0

Saltsyra 30%

+

-

+

-

+

Svavelsyra 10%

+

-

+

+

+

Salpetersyra 10%

+

-

+

-

+

Brännbarhet

-

-

+

0

-

+= beständig, 0= begränsad beständighet, - = ej beständig

Skilda miljöer har olika inverkan på all material. Rådgör därför gärna med oss om ni har speciella omgivningsfaktorer (starka kemikalier etc.). Gängorna överensstämmer med SEN R 24 10 17, DIN 46 320, UTE C 63 022 och SFS 2195. Makrolonen är svart eller normerat europagrå (elektrogrå) enligt RAL 7035.